top of page
sutter-background-267470553.jpg

CURIS® 4 MHz Radiofrekvenční generátor

CURIS® 4 MHz Radiofrekvenční Technologie

Čím vyšší je frekvence, tím menší je odolnost biologické tkáně vůči elektromagnetickým polím – až do bodu, kdy jsou buněčné membrány kapacitně spojeny. Tento efekt vytváří radiofrekvenční generátor CURIS 4 MHz ve všech monopolárních a bipolárních režimech. Při použití konvenčních elektrochirurgických jednotek se elektromagnetické pole koncentruje mezi buňkami a ohřívá pouze vnější vrstvu.

S radiofrekvenčním generátorem CURIS 4 MHz jsou však buněčné membrány vodivé a energie je uvnitř buněk absorbována rovnoměrně. Výsledkem je, že energie je podávána jemně a vysoce soustředěným způsobem. Jsou možné přesné monopolární řezy, zatímco boční poškození teplem je omezeno na minimum.

Konvenční elektrochirurgická jednotka

Elektromagnetické pole se koncentruje mezi buňkami a zahřívá pouze jejich vnější vrstvu. (pouze ilustrační účel)

curis-schema2.png

CURIS® 4 MHz Radiofrekvenční generátor

Buněčné membrány jsou vodivé and aplikovaná energie je rovnoměrně absorbována uvnitř buněk.  Výsledkem je vysoce zaměřený efekt na danou tkáň. (pouze ilustrační účel)

RaVoR™ mód s funkcí AUTOSTOP

Přesné dodávání energie a inteligentní přizpůsobení výkonu, při vytváření konzistentních a opakovatelných lézí, závisí na skutečné impedanci tkáně. Jakmile je dosaženo správné části léze, generátor automaticky zastaví aktivaci.  (pouze ilustrační účel)

Monopolární řezání

Sekce 1 až 5 ukazuje různé druhy tkání a rychlosti řezání podle kterých jednotka automaticky přizpůsobuje svůj výkon. R = el. odpor tkáně, P = výstupní výkon.  (pouze ilustrační účel)

Preciznost díky AutoRF™

AutoRF je inteligentní funkce řídící impedanci, která přizpůsobí výstupní výkon radiofrekvenčního generátoru CURIS 4 MHz stavu tkáně. Ať už se jedná o prořezávání různých typů tkání (například sliznice, svalů, tuků nebo pojivových tkání) nebo o změnu stavu tkání během srážení, funkce AutoRF dodá upravený výkon podle požadavků různé impedance tkání.

 

Při disekci různých typů tkáně v jednom řezu (kůže, tuk, svaly) musí jednotka okamžitě zpracovat a reagovat na data AutoRF. Z tohoto důvodu má radiofrekvenční generátor CURIS 4 MHz dva mikroprocesory pro větší bezpečnost a rychlost.

Technologie P3

P3 je zkratka pulzního výkonu (pulsed power performance) který je aktivní během všech režimů koagulace radiofrekvenčního generátoru CURIS 4 MHz. Radiofrekvenční energie je dodávána v přibližně 50 malých pulsech za sekundu.

 

Díky těmto pulsům dochází ke krátkým přestávkám, ve kterých má tkáň dostatek času na absorbování energie. Díky tomu je možná velmi přesná a jemná koagulace zároveň, a to s minimálním tepelným poškozením. 

Aplikace v ENT

Radiofrekvenční generátor CURIS 4MHz nabízí lékařům široké pokrytí indikací pro ORL. V katalogu produktů najdete příklady různých oborů ORL chirurgie, ve kterých lze generátor CURIS uplatnit.

Všestrannost v ORL

Příklady aplikací pomocí CURIS® 4 MHz radiofrekvenčního generátoru v ORL

RaVoR™ nosních skořep

Schématický pohled míst vpichu při aplikaci radiofrekvenční energie na hypertrofické skořepy

RaVoR™ měkkého patra

Místa vpichu při aplikaci radiofrekvenční energie u měkkého patra.

Radiofrekvenční tonsilotomie

Vyčnívající část mandlí je odříznuta podle řezné linie and paralelně k palatálním pilířům.

RaVoR™ báze jazyka

Nízký profil a pevná násada nástroje umožňuje chirurgovi vsunout bipolární elektrody až do zadní části jazyka.

RF uvulo-palato-pharyngo-plastika (UPPP)

Odstranění přebytečné tkáně patrového čípku a trojhranné výřezy posteriorních palatálních pilířů. (pomocí ARROWtip™ monopolárních mikrodisekčních elektrod)

RaVoR™ Radiofrekvenční objemová redukce

RaVoR nosních skořep, měkkého patra, báze jazyka atd. je intersticiální aplikací pro redukci submukózní tkáně. Přesné dodávání energie a inteligentní přizpůsobení výkonu, při vytváření konzistentních a opakovatelných lézí, závisí na skutečné impedanci tkáně.

 

Jakmile je dosaženo správné velikosti léze, radiofrekvenční generátor CURIS 4 MHz automaticky zastaví aktivaci (režim AUTO STOP) a vydá akustický signál. Ošetřená tkáň se rozkládá vlastním imunitním systémem těla a transformuje se na vláknitou tkáň, jizvu.

 

Tento proces vede ke smrštění a ztuhnutí ošetřené oblasti. Sutter vyvinul různé bipolární elektrody pro léčbu dýchacích poruch souvisejících se spánkem.

Audio Feedback

V případě potřeby lze aktivovat funkci akustické zpětné vazby (AUDIO FEEDBACK). Zatímco se léze vytváří v režimu RaVoR ™, změna stavu tkáně je signalizována změnou výšky tónu: Čím dále léze postupuje, tím vyšší je aktivační zvuk.

Aplikace v plastické a estetické chirurgii

Přesné řezání umožňuje uzdravení tkáně s minimální pooperační bolestí a zjizvením. Stupeň hemostázy vždy určuje chirurg. Radiofrekvenční generátor CURIS 4 MHz vyprodukuje bez problému jasné a čisté řezy. Tento fakt je platný tehdy, když je dodaná energie silně zaostřená na jedno místo a dochází k minimálnímu bočnímu tepelnému poškození.

Frekvence 4 MHz a AutoRF společně vytvářejí homogenní elektromagnetické pole. Aby se jednotka přizpůsobila neustále se měnícím podmínkám během řezání kůže, tuku a svalů, musí aktivní kontrola výkonu s funkcí AutoRF vždy zajistit reprodukovatelné výsledky. Nejlepších možných výsledků koagulace lze dosáhnout, dle lékařů, dvěma bipolárními režimy. Pro nástroje se širšími špičkami 1 mm a více je ideální režim MACRO. Výhodu jemných nástrojů – jejich přesnost – zvyšuje režim PRECISE, který lze nastavit v krocích po 0,5 W.

bottom of page