top of page
sutter-background-267470553.jpg

Bipolární pinzety CLASIC

Guide-Stop™

Snadná a pohodlná disekce s patentovaným Guide-Stop™. Síla pružiny nástroje usnadňuje operaci. Guide-Stop™ kleště uzavře přesně hrot na hrot.

classic-pinzet-schema2b.png

Standardní konektor pro EU / USA

Všechny bipolární kleště Sutter jsou k dispozici s plochým konektorem EU a dvou kolíkovým konektorem USA. Celková délka nástrojů s dvou kolíkovým konektorem USA je snížena o 1 cm, pracovní délka zůstává nezměněna.

Classic Micro

Ideální pro přesnou disekci. Přesný nástroj, který je po celá desetiletí osvědčený a zdokonalený. Zavedená funkčnost.

Bipolar irrigation forceps

Irrigation delivered directly to the tips. The use of bipolar irrigation forceps ensures that the surgical field stays clean and clear - without interruptions. The administration of irrigation fluid minimizes the danger of tissue dissection, even during coagulation. Hence, sticking of tissue is being reduced. The irrigation channel inside the tine keeps the surgeon's field of vision clear. No disassembly prior to cleaning.

No special tubes or pumps are needed for irrigation / Luer-Lock.

Classic Selectal® Macro

Serrated tips

Ideal for precise grasping and manipulating of tissue

Bipolar Suction Forceps

Rounded tip. No change of instruments needed to use suction function. Clean and clear surgical field. Extraction of blood and debris by suction right before coagulation to avoid "blind" . With the suction channel embedded inside the forceps' tine the surgeon's field of vision stays clear.

Suction control

Compatible with different suction tube diameters and all OR suction devices / Luer Lock

bottom of page